Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2017

Kiedy kobieta ma wiarę w siebie, nie boi się bronic swojej indywidualności. Wygląda jak chce. Ma własny styl. Swoja charyzmę. Swój niepowtarzalny urok. Mężczyzna chce czegoś, czego nie ogląda na co dzień. Nie w sensie ruda kontra blondynka. Chce mieć wyjątkowa kobietę, która myśli sama za siebie.

— Sherry Argov
Reposted fromlakonika lakonika viathatwasntadream thatwasntadream
- Wiem, zachowuję się irracjonalnie. Mam w sobie coś takiego… – Zamyślił się na chwilę. – Mam w sobie coś, czego nie umiem kontrolować. Skłonność do samozagłady. Jakaś ponura cząstka mnie samego niszczy wszystko, co dobre w moim życiu, szepcząc, że nie jestem tego wart.
— Martin Sixsmith
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaskins skins
Mam po prostu rozgorączkowane serce, którego nie sposób uspokoić. Marzę o kimś, kto uspokoi moje serce.
— S.Gertler - "Dziewczyna Jimmy'ego"
Reposted fromnivea nivea viayouaresonaive youaresonaive
7031 887e 390
Reposted frompierdolony pierdolony
To nie jest tak, że nie odzywam się, bo nie chcę. Wręcz odwrotnie. Mam wielką ochotę z Tobą porozmawiać, tylko zwyczajnie boję się, że widząc moje imię na ekranie telefonu wywrócisz oczami i powiesz "kurde, nie chce mi się z nią pisać, ale odpiszę, żeby nie było jej przykro".
Reposted fromtroubles troubles viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.

— Stefan Żeromski

— też się tego nauczyłam!
5805 2678 390
Reposted fromamatore amatore viakrzysk krzysk
7516 850c 390
Reposted fromFlau Flau viaaura-lunaris aura-lunaris

July 03 2017

6564 3de6 390
Reposted fromGIFer GIFer viaczoo czoo
5372 a45a 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaczoo czoo
4880 c3e9 390
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
— malutkizaczarowanyświat
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaRozaa Rozaa
Cztery godziny snu z tobą w ramionach daje mi więcej niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy cie ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost - Po tej stronie grobu
Reposted fromtimetolove timetolove viacappaque cappaque

June 22 2017

9731 05ac 390
Moon, Venus, Jupiter.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialovesweets lovesweets
7374 33ae 390
Reposted fromnfading nfading vialovesweets lovesweets
3768 9266 390
Reposted frompussyporn pussyporn vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl