Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

1922 2f7c 390

June 10 2017

4818 6646 390
Reposted fromscorpix scorpix viabezwladnie bezwladnie
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viawinnym-swiecie winnym-swiecie
2887 698d 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viainherownway inherownway

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viacappaque cappaque

June 09 2017

8622 73ad 390
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaMrrruk Mrrruk
4106 5c4b 390
Reposted frompesy pesy viairiis iriis
0174 b1b0 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viayouaresonaive youaresonaive

June 07 2017

Nie jest sensem mojego życia, on nadaje mu wyjątkowy charakter.
— Kochamgo, almostlover 070617
Reposted byhowfaryouwouldgotoolongifyouleaveKawaiiNamidahersmile

June 06 2017

1886 8640 390
Reposted fromamatore amatore viatoolong toolong

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaaksamitt aksamitt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl