Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

3754 59f6 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaphilomath philomath
- jak to jest, siedzę sobie kurde z kumplem, nie widzieliśmy się dobre kilka lat, wspominamy stare czasy, lecą piwka, whisky, rum, super wieczór.. i nagle pisze do mnie moja kobita pyta czy nadal piwkujemy z kolegą, odpisuję, że tak, więc ona tylko krótko to dobrze, bawcie się grzecznie, chciałam się tylko coś zapytać nic pilnego, buziaków tysiące.. i wyobraź sobie kolego, że mój wieczór piorun strzelił, bo ja już o niczym innym nie myślę tylko o tej mojej biednej kobiecinie, o czym to ona mi chciała opowiedzieć, jakim pytaniem mnie zaskoczyć, pozwolić się wykazać, i siedzę ja jak na ścięciu bo już chcę wracać do niej, co to kierwa jest??
- to jest właśnie miłość panie kolego.
— zasłyszane
Reposted fromniedoopisania niedoopisania viaphilomath philomath
6035 b352 390
0009 99d2 390
Reposted frompussyporn pussyporn viaphilomath philomath
6447 48f9 390
Reposted frombrumous brumous viakomplikacja komplikacja
3440 b62f 390
7784 d088 390
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaphilomath philomath
5913 5872 390
Reposted frombrumous brumous viaphilomath philomath
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.

April 13 2018

6511 3c3c 390
Reposted fromCreamyPuppy CreamyPuppy viaMissMurder MissMurder
7725 f239 390
Reposted fromsavatage savatage viaMissMurder MissMurder

April 08 2018

2647 1558 390
Reposted fromsavatage savatage viasistermorphine sistermorphine
1264 dfb5 390
Reposted fromzie zie viaphilomath philomath
4925 a1cc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

April 02 2018

Reposted fromherrkammer herrkammer viaMrrruk Mrrruk
1394 5c21 390
8227 150f 390
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
I w końcu zaczynasz rozumieć, że nie wszyscy ludzie, którzy zapewniali Cię o tym, że chcą dla Ciebie dobrze, są faktycznie gotowi pomóc, a nie wszyscy ludzie, których uważałeś za wrogów - chcą Ci zaszkodzić. Z pozoru dobre sytuacje, nie zawsze takie są, a te które uważaliśmy za wyjątkowo złe, okazują się być korzystne, uczą nas nowych rzeczy i sprawiają, że jesteśmy silniejsi. Życie nie jest proste, relacje międzyludzkie również. Czasami trzeba odejść od niektórych sytuacji, żeby nie odejść od zmysłów. Zamknąć za sobą pewną historię, żeby nie zwariować. Oczyścić atmosferę, umysł i serce. Zostawić w przeszłości to, co złe, żeby nie iść przez życie z niepotrzebnym żalem. Bo negatywne emocje w nas rosną i sprawiają, że w pewnym momencie stajemy się już tylko nimi. Trzeba to zostawić. Odetchnąć z ulgą. Wyciągnąć wnioski na przyszłość. Nauczyć się na błędach. Nauczyć się, że nie zawsze czarne jest czarne, a białe jest białe. Mamy przecież w życiu całą paletę pięknych szarości.

— Aleksandra Steć
Reposted fromlesnystworek lesnystworek vialadylena ladylena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl