Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

9337 ed93 390
Reposted fromzi zi viaMrrruk Mrrruk
2356 b839 390
Reposted fromtoobusy toobusy
8863 311d 390
Reposted frommaking-love making-love viaMrrruk Mrrruk
4691 0895 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viaMrrruk Mrrruk

"Może prawdziwe uczucie to nie nagły płomień, trzęsienie ziemi. Może wystarczy dotknięcie dłoni, silny uścisk ramion, łagodny głos. I może nie od razu zmienia świat, a jedynie dwa życia na lepsze, trochę spokojniejsze i nie tak strasznie samotne."

— Lisa Unger, Kruche więzi
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viakaas kaas
2214 b122 390
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viakaas kaas
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viakaas kaas
6034 1dcb 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viakaas kaas
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
Reposted fromzapominanie zapominanie viakaas kaas
1296 b655 390
Reposted fromNajada Najada viafabulous-lazy fabulous-lazy

March 23 2017

6856 2370 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viakrzysk krzysk
9951 e0b0 390
Reposted fromkatsiu katsiu viazEveR zEveR
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność
4535 0444 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazEveR zEveR
8695 97e0 390
Reposted fromkatsiu katsiu viatost tost
1505 b70f 390
Reposted fromkattrina kattrina via10pln 10pln
2019 c822 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl