Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2019

9818 4059 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
Dopiero, gdy odechce Ci się wegetować w poczuciu rozczarowania i niespełnienia, podejmujesz wysiłek niezbędny do zmiany. Dopiero, gdy odechce Ci się taplać w tym bałaganie, zaczniesz działać, żeby się z niego wydostać. Czasem najsilniejszą motywacją do zmiany jest właśnie brak gotowości, żeby znosić coś choćby chwilę dłużej.
— unf*ck yourself
Reposted fromperfectsense perfectsense viaspontaneous spontaneous
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu viaspontaneous spontaneous
Reposted fromhells hells viaawaken awaken

May 26 2019

7959 5fac 390
Reposted fromRowena Rowena viamefir mefir
7555 1317 390
Reposted fromasalluhi asalluhi

May 25 2019

9405 b803 390
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBetterDays BetterDays
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatouchthesky touchthesky
4589 2f91 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaaura-lunaris aura-lunaris
6065 2436 390
Reposted fromlaters laters viaaura-lunaris aura-lunaris
6410 7055 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
2652 a27d 390
Każde znajomości, każdego faceta czy dziewczynę na swojej drodze trzeba dobrze interpretować, bo jeden facet może być tylko po to byś np. wiedziała że musisz się szanować, drugi nauczy Cię, że "konfitura za muchą nie lata", trzeci może być próbą generalną przed poznaniem kogoś wyjątkowego i na całe życie. Nie możesz więc myśleć, że z Tobą jest coś nie tak i że przyciągasz złych ludzi, bo wszytko jest jak być powinno, czasem tylko nie tak łatwo jakbyśmy tego chcieli.
Reposted fromgalaxys galaxys viamyego myego
0161 a981 390
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viamiss-reckless miss-reckless

Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts 

http://poranny.soup.io/
Reposted fromperfectsense perfectsense viaawaken awaken
6803 97c1 390
Reposted fromniente niente viaawaken awaken
7974 7cc7 390
Reposted fromvanirr vanirr vialexxie lexxie
3418 640c 390
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl