Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

Chętnie wyłączyłabym tę funkcję w moim mózgu, która jest odpowiedzialna za przejmowanie się. Tyle rzeczy byłoby wtedy łatwiejszych.
— Kaja Platowska – Po prostu mnie przytul

May 22 2017

-Jak mogę pracować w nocy przez dwanaście godzin, wyspać się, umyć, zjeść, dojechać i wrócić z pracy, odebrać pranie, zapłacić czynsz i za gaz, zmienić opony, załatwić wszystkie te drobne sprawy i jeszcze uczyć się do egzaminu? -- zapytałem jednego z instruktorów w sali ćwiczeń. 
-Zrezygnuj ze snu -- poradził. 
Spojrzałem na niego. Nie robił sobie jaj. Ten cholerny głupiec mówił zupełnie poważnie. 
— Charles Bukowski - Listonosz
Reposted fromhydrosphere hydrosphere vialexxie lexxie
Całkiem inaczej kusisz, tak bardzo w sobie masz coś. Coś co chcę mieć na własność, później przy tym zasnąć.
Reposted fromorchis orchis vialovemeplease lovemeplease
Own only what you can always carry with you: know languages, know countries, know people. Let your memory be your travel bag.
— Alexandr Solzhenitsyn (via nu-davaj)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaawaken awaken
Stań na pierwszym planie. Żyj jak bohater. Bądź główną postacią. Bo inaczej po co nam to życie?
— John Maxwell Coetzee – "Powolny człowiek"
Reposted fromhormeza hormeza viaawaken awaken

May 21 2017

1357 2ac7 390
6376 2d26 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
4565 37e2 390
4037 bd30 390
Reposted fromsoSad soSad viabeautifuldreamer beautifuldreamer
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno

May 19 2017

2254 03b7 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld vialonelypassenger lonelypassenger
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaMissMurder MissMurder

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viaMissMurder MissMurder
9928 91ee 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaMissMurder MissMurder
- (...) Co byś chciała, bym powiedziała?
- Nic nie musiałaś mówić. Chciałam tylko, byś przy mnie była. Właśnie tak zachowują się przyjaciele, wiesz?
— - Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatoolong toolong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl