Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

1454 604f 390
Reposted fromzuzannag zuzannag viaawaken awaken
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaczoo czoo
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viabezwladnie bezwladnie
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeksandra leksandra
4726 48c7 390
Reposted fromamatore amatore viabezwladnie bezwladnie

April 18 2017

W związku każdy wielokropek kosztuje część serca, niewyczyszczona historia część zaufania a niewyrzucony paragon potrafi rozpętać trzecią wojnę światową. 
— almostlover, nie kradnij, 18042017
Reposted byjakmidzisiajzleguerrieragreen-tea
1066 196f 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney via10pln 10pln
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri via10pln 10pln
Powiedz, pasuję do twoich bioder?
— Ochocki, nagi
Reposted fromvith vith viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viadzikusowska dzikusowska
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzikusowska dzikusowska

April 17 2017

2419 3d87 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazEveR zEveR
7793 232f 390
Reposted fromamatore amatore viaseeyouinthehell seeyouinthehell

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl