Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

9381 660f 390
Wiedziała, że nic się przed nim nie ukryje. I doceniała to. Od lat pragnęła czegoś podobnego, kogoś, kto będzie w niej tak zakochany, że zechce znać jej myśli, studiować reakcje.
— Sierra Cartwright - "Boss"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeksandra leksandra
Cały dzień jesteś obecny w moich myślach. Cicho z Tobą rozmawiam, zastanawiając się, jak byś zareagował na rozmaite nowości w moim życiu. Kiedy idę do miłej restauracji, chcę pójść tam z Tobą. Kiedy widzę coś ciekawego, smutno mi, że nie mogę Ci tego pokazać.
— Elif Şafak, Czterdzieści zasad miłości
6672 008d 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialeksandra leksandra
1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant vialeksandra leksandra
4717 351f 390
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
8278 ee1d 390
Reposted frombrumous brumous viazavas zavas
0205 083c 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viamisiaczek95 misiaczek95

November 11 2017

9210 b1f2 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialovesweets lovesweets
3243 29af 390
5532 67f2 390
2512 28e5 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasatyra satyra
Reposted fromcomiczynka comiczynka viamyego myego

November 10 2017

7876 60c2 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaWilalena Wilalena
Czeka na Ciebie ktoś, dla kogo oszalejesz. Kto będzie patrzył na Ciebie tak, jakbyś była dziełem sztuki, czymś wyjątkowym i pięknym. Kto nie pozwoli Ci zasnąć w nocy. Dla kogo będziesz odliczać godziny do kolejnego spotkania, czekać z podekscytowaniem. Tracić oddech i mieć mętlik w głowie. Kto będzie uważał, że Twoje żarty są zabawne. Komu będziesz chciała opowiadać każdy, nawet najmniejszy szczegół swojego dnia. Kogo będziesz mogła słuchać godzinami. I on pokaże Ci część siebie, której jeszcze nie znałaś, bezinteresownie, bo będzie się cieszył, że może pomóc Ci się rozwijać. Dowiesz się, że jesteś zdolna do takiej miłości, o jakiej wcześniej czytałaś jedynie w powieściach.
Cztery Wieki Później
4663 69c5 390
Reposted fromministerium ministerium viaguerriera guerriera
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viaredshadow redshadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl